WIERZĘ, ŻE DOBRA POLITYKA JEST MOŻLIWA

Taka, w której jest mniej hejtu i arogancji. W której nie ma partyjnych gierek o stołki, partyjnej sprawiedliwości, partyjnych interesów przedkładanych nad interes nas wszystkich.
Wierzę w politykę, która powstaje we wspólnej rozmowie, a nie w oparciu o przekaz dnia. W której moglibyśmy wspólnie działać na rzecz dobra i powoli – ale skutecznie – odkrywać to, co nas łączy, a nie ciągle podkreślać to, co nas dzieli. Przekonywać się, że jedność to nie jednolitość, a pojednana różnorodność.
I o taką politykę chcę wspólnie z Wami powalczyć.

WIZJA PREZYDENTURY

POBIERZ POSŁUCHAJ

Wideo

Założenia programowe – Ekologia i klimat, Krzysztof Bolesta

Założenia programowe – Rodzina 2050, Andrzej Sadkowski

Założenia programowe – Gospodarka, Andrzej Sadkowski

Założenia programowe – Gospodarka, Andrzej Mierzwa

Założenia programowe – Edukacja, Przemek Staroń

Obronność kraju – Założenia programowe, gen. Mirosław Różański

Program Szymona Hołowni – Stanisław Zakroczymski, #EkipaSzymona

Założenia programowe, Praworządność , Stanisław Zakroczymski.

Młode pokolenie – Założenia programowe, Mateusz Mielczarek.

Zielone Weto

Antykryzysowe minimum

Recepta na zdrowie

Edukacja dla przyszłości

Wyborcze minimum

Karta samorządowa

PEŁNOPRAWNI

PROGRAM DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI (OZN)
BUDOWANIE ŚWIADOMOŚCI SPOŁECZNEJ. OZN TO RÓWNOUPRAWNIENI WSPÓŁOBYWATELE
OZN NA RYNKU PRACY - ZNIESIENIE TZW. PUŁAPKI RENTOWEJ
RÓWNOŚĆ W PRAWIE - ZMIANY LEGISLACYJNE
WSPARCIE ŚRODOWISKOWE - ODEJŚCIE OD FORM INSTYTUCJONALNEGO WSPARCIA OZN
WŁĄCZANIE PRZEZ EDUKACJĘ - KAŻDY OBYWATEL MA PRAWO DO EDUKACJI
WSPARCIE SAMORZĄDÓW - PRZYJAZNA ARCHITEKTURA
WSPARCIE BEZPOŚREDNIE - OPIEKA WYTCHNIENIOWA I ASYSTENT OZN

NASZ EUROPEJSKI DOM

POSTULATY SPÓJNEJ I AMBITNEJ POLITYKI EUROPEJSKIEJ:
EUROPEJSKI ZIELONY ŁAD - PODJĘCIE ZOBOWIĄZANIA OSIĄGNIĘCIA NEUTRALNOŚCI KLIMATYCZNEJ W ROKU 2050
UNIA SOLIDARNA - BRONIĄCA PRAWORZĄDNOŚCI I DBAJĄCA O NAJBIEDNIEJSZYCH OBYWATELI EUROPY
UNIA CYFROWA - POSZANOWANIE DLA PRYWATNOŚCI I PRAWO OBYWATELI UE DO ZAPOMNIENIA
WSPÓŁPRACA OBRONNA - WIĘKSZE ZAANGAŻOWANIE POLSKI W PESCO
EUROPA TO KONTYNENT - ZAANGAŻOWANIE POLSKI WE WSPÓŁTWORZENIE POLITYKI WSCHODNIEJ UNII.
AMBITNY UNIJNY BUDŻET - WPROWADZENIE NOWYCH, ZIELONYCH I CYFROWYCH ŹRÓDEŁ DOCHODU

ŚRODOWISKO – NIE MA PLANETY B.

PROGRAM W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA I ZASOBÓW NATURALNYCH:
WODA – NASZE PŁYNNE ZŁOTO. NARODOWY PRIORYTET DLA ODBUDOWY ZASOBÓW WODNYCH
CZYSTE POWIETRZE – NASZE ŻYCIE I ZDROWIE. REDUKCJA EMISJI SMOGU I SPALIN Z TRANSPORTU
LASY, MORZE, PARKI NARODOWE – BEZCENNE DZIEDZICTWO
ODPADY – NIEZAGOSPODAROWANE SUROWCE. ZMIANA ZŁEJ POLITYKI ODPADOWEJ
PRAWA ZWIERZĄT - DOŚĆ BEZMYŚLNEGO OKRUCIEŃSTWA. USTANOWIENIE URZĘDU RZECZNIKA PRAW ZWIERZĄT PRZY PREZYDENCIE RP
MOJA WIZJA - JAK TO OSIĄGNĄĆ?

BEZPIECZEŃSTWO NAPRAWDĘ

PROGRAM W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO:
CENTRALNE STANOWISKO KIEROWANIA OBRONĄ PAŃSTWA
NOWOCZESNA ARMIA. ODTWORZENIE UTRACONYCH ZDOLNOŚCI BOJOWYCH JEDNOSTEK WOJSKOWYCH I DOWÓDZTWA W SZ RP
UNIA I NATO GWARANTAMI NASZEGO BEZPIECZEŃSTWA
NOWA RADA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO
NOWOCZESNY PRZEMYSŁ OBRONNY
ARMIA DOBRZE WYPOSAŻONA
NOWY BBN

RODZINA 2050

PRIORYTETY NOWOCZESNEJ POLITYKI RODZINNEJ:
RÓWNOŚĆ DOBROBYTU DLA RODZICÓW
RÓWNE SZANSE ZAWODOWE DLA MATEK I OJCÓW
RÓWNE SZANSE DLA DZIECI
GWARANCJA M.IN. PRAWA DO NAUKI, DO OPIEKI ZDROWOTNEJ, ORAZ OCHRONA PRAW DZIECKA
GODNOŚĆ I SAMODZIELNOŚĆ DLA SENIORÓW
OPIEKA, KTÓRA DA IM BEZPIECZEŃSTWO ZDROWOTNE I SOCJALNE

GOSPODARKA NA POKOLENIA

PROGRAM SPOŁECZNO-GOSPODARCZY
REANIMACJA GOSPODARKI PO KRYZYSIE - SOLIDARNI I PRZEDSIĘBIORCZY
GOSPODARKA EUROPEJSKA – ZIELONI I KONKURENCYJNI
SPRAWNE PAŃSTWO - WYSOKA JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH
PAŃSTWO OSZCZĘDNE - ODNOWA FINANSÓW PUBLICZNYCH

KLIMAT NA WZROST

PRIORYTETY NOWOCZESNEJ POLITYKI KLIMATYCZNEJ:
ZMIANY ZACZNĘ OD SIEBIE
INNOWACJE TECHNOLOGICZNE I SPOŁECZNE
SPRAWIEDLIWA ZIELONA TRANSFORMACJA
ZIELONE WETO
DYPLOMACJA KLIMATYCZNA I NARODOWA RADA KLIMATYCZNA

KARTA SAMORZĄDOWA

PREZYDENT RP – MA WSPIERAĆ SAMORZĄDY, BYĆ ICH RZECZNIKIEM WOBEC WŁADZY CENTRALNEJ:
SENAT "IZBĄ SAMORZĄDOWĄ"
WIĘCEJ PIENIĘDZY DLA SAMORZĄDÓW
WETO DLA USTAW CENTRALIZUJĄCYCH POLSKĘ
PREZYDENCKIE WSPARCIE W WALCE ZE SMOGIEM
POWOŁANIE RADY SAMORZĄDÓW PRZY PREZYDENCIE
PREZYDENCKIE WSPARCIE W ROZWIĄZYWANIU PROBLEMU ODPADÓW KOMUNALNYCH
RADA GABINETOWA POŚWIĘCONA PROBLEMOM RELACJI MIĘDZY RZĄDEM A SAMORZĄDEM
PREZYDENCKIE WSPARCIE DLA WSPÓŁPRACY MIĘDZY SAMORZĄDAMI A ORGANIZACJAMI

ANTYKRYZYSOWE MINIMUM

PROPOZYCJE NA RZECZ RATOWANIA LUDZI I FIRM W KRYZYSIE:
GWARANCJA PŁACY MINIMALNEJ
PÓŁ ROKU WAKACJI PODATKOWYCH
PODNIESIENIE ZASIŁKU DLA BEZROBOTNYCH I SAMOZATRUDNIONYCH DO 2080 ZŁ
PRZEKAZANIE SAMORZĄDOM DODATKOWYCH ŚRODKÓW FINANSOWYCH
UDOSTĘPNIENIE TANICH KREDYTÓW
JAK TO SFINANSOWAĆ?

PROGRAM DLA PRAWORZĄDNOŚCI

PIERWSZY FILAR TO PRZYWRÓCENIE W POLSCE ELEMENTARNYCH ZASAD PAŃSTWA PRAWA:
PRZYWRÓCENIE TYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO
UPORZĄDKOWANIE SĄDOWNICTWA PO "DOBREJ ZMIANIE"
ODPOLITYCZNIENIE PROKURATURY I ORGANÓW ŚCIGANIA
DRUGI FILAR TO USPRAWNIENIE WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI:
ŁATWIEJSZY DOSTĘP DO SPRAWIEDLIWOŚCI. "SĄDY PIERWSZEGO KONTAKTU" I ODCIĄŻENIE SĘDZIÓW
ZINTEGROWANIE POMOCY PRAWNEJ Z POMOCĄ SPOŁECZNĄ, PROMOWANIE MEDIACJI I EDUKACJI PRAWNEJ.
ZAINWESTOWANIE W WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI. TANIE PAŃSTWO TO PAŃSTWO BYLE JAKIE!

EDUKACJA DLA PRZYSZŁOŚCI - PRZYSZŁOŚĆ DLA EDUKACJI

PLAN STWORZENIA DŁUGOFALOWEGO PROGRAMU ROZWOJU SYSTEMU EDUKACJI:
NAUCZYCIELE I NAUCZYCIELKI MUSZĄ GODNIE ZARABIAĆ, A PAŃSTWO MUSI TRAKTOWAĆ ICH SERIO
PASJE, PLANY I WYMARZONE ZAWODY
KOMISJA EDUKACJI NARODOWEJ - ZAMIAST KURATORIÓW
EDUKACJA DLA DEMOKRACJI I KLIMATU
NOWA SZKOŁA - ZMIANA ISTOTY ZAMIAST REFORMY STRUKTURY
EDUKACJA CZUŁYM NARRATOREM, WNIKLIWYM OBSERWATOREM I AKTYWNYM WSPÓŁKREATOREM
EDUKACJA, KULTURA, SZTUKA I KREATYWNOŚĆ

RECEPTA NA ZDROWIE

PROGRAM REFORMY SYSTEMU OCHRONY ZDROWIA:
OPIEKA MEDYCZNA W ZASIĘGU RĘKI
BLISKO, SZYBKO I KOMPLEKSOWO
ZMIANA ZARZĄDZANIA
WIĘKSZA ROLA SAMORZĄDU, WZMOCNIENIE POZ I OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ
MEDYCYNA TO POWOŁANIE
GODNE WYNAGRODZENIE I WARUNKI PRACY DLA PERSONELU MEDYCZNEGO
JAK TO SFINANSOWAĆ?
7% PKB NA ZDROWIE

WYBORCZE MINIMUM SZYMONA HOŁOWNI:

BEZ UCZCIWYCH, RÓWNYCH, TAJNYCH I BEZPOŚREDNICH WYBORÓW NIE MA DEMOKRACJI W POLSCE. MINIMALNE STANDARDY KONSTYTUCYJNE TO:
PEWNE PRAWO
WYBORY MUSZĄ SIĘ OPIERAĆ O PEWNE, JASNE I STABILNE PRAWO WYBORCZE
PEWNE DATY
NALEŻY USTALIĆ OBOWIĄZUJĄCY TERMIN WYBORÓW PREZYDENCKICH ORAZ DOKŁADNY TERMINARZ
PEWNE ZASADY
CAŁOŚCIOWY NADZÓR NAD WYBORAMI MUSI SPRAWOWAĆ PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności . Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi. Polityka prywatności.